+38 067-4698652, 044-4594867  sales@zmey.com.ua

Працюємо: Пн-Пт 9.00-18.00 м.Київ вул. І.Еренбурга, 5

САМОКОПІЮЮЧІ БЛАНКИ: ДРУК, НУМЕРАЦІЯ І ШТРИХКОДУВАННЯ У КИЄВІ І УКРАЇНІ

kvitanciia himcistki 400 Самокопіюючі бланки - один із видів бланків, які позволяють користувачу зразу отримати декілька копій при заповненні формулярів за допомоги ручки або матричного принтеру без використання копірки. Це стало можливим завдяки використанню самокопіюючого паперу при виготовленні бланків. Різні кольори паперу: білий, жовтий, зелений, синій, розовий роблять більш зручним наступні операції з копіями.

 

 ЗРАЗКИ САМОКОПІЮЮЧИХ БЛАНКІВ (САМОКОПА)

 анкета покупця  акт прийомки у роботу  результат аналізів  заява дистрибьютора
 висновок лікаря
згода пацієнта  звіт сервісного обслуговування  рецепт
рахунок офіціанта предчек касовий чек ваучер

Друкарня Паперовий Змій є піонером по випуску самокопіюючих бланків у Києві, Київській області та Україні. Ми були однією з перших друкарень Києва, яка не тільки розпочала виготовлення самокопира, а й займалася популяризацією цього виду продукції серед замовників бланків з реквізитами. Ми виробляємо самокоп з різними ступенями захисту: мікрошрифт, тангерна сітка, друк фарбою зі світінням в УФ-світлі, нумерація високим друком, використання паперу з водяним знаком, персоналізація / штрихкодування, нанесення QR-коду.
Бланки самокопірки можуть мати різні види кріплення (див. фото), варіанти зборки в комплекти (від 2 до 12 аркушів з додаванням листів офсетних або крейдований), в блоки (50,100,150, 200 аркушів), формати (від А7 до А2). При цьому замовник може у нас розмістити тираж від 1 екземпляра.

ВИДИ САМОКОПІЮЮЧИХ БЛАНКІВ

 • Контрольний аркуш
 • супровідна відомість
 • Шляховий лист
 • Товарно-транспортна накладна
 • Декларація
 • Митні декларації (МД-2, МД-3, МД-6)
 • Товарні чеки
 • Поліси страхування
 • Бланки договорів
 • Чеки для еркіперной системи
 • Гостевий чек
 • Ваучер
 • Банковська документація
 • Звіт сервісного обслуговування
 • Квитанції
 • Акти
 • Предчеки
 • Пахунки офіціанта, встречки
 • Рахунки-фактури
 • Накладна
 • Регістраційна форма
 • Заява дистриб'ютора
 • Замовлення
 • Заява на страхування
 • Рецепт
 • Результат аналізів
 • Висновок лікаря
 • Згода пацієнта
 • та інше.

ЯК ПРАЦЮЄ САМОКОПІЮЮЧИЙ КОМПЛЕКТ

Самокопіювальні бланки (самокопіюючі бланки, самокоп, самокопірка) виготовлені зі спеціальної самокопіювального паперу з мікрокапсульного покриттям. Такі спеціальні бланки використовують для отримання копій документів без копіювального паперу. Копія в самокопіювальних бланках проявляється внаслідок механічного тиску, що чиниться на папір при листі або в процесі друку. Тиск проводиться матричним принтером або звичайної ручкою. При тиску руйнуються мікрокапсули і відбувається звільнення кольороутворювача, колірна реакція покриттів внаслідок чого інформація, нанесена на верхній самокопіюється бланк, проявляється на наступному шарі / аркуші бланка. Для виготовлення оболонок капсул застосовується незворушна і непромокальна речовина, які тривалий час і надійно захищає кольороутворювальний розчин.

     Для виготовлення самокопірки бланкового комплекту необхідні мінімум два види паперу:

 1. CB - "верхній" аркуш - з "передавальним" покриттям, на зворотному боці якого знаходяться мікрокапсули, всередині яких знаходиться розчин безбарвних кольороутворювачів.

 2. CF - "нижний" аркуш - з "приймаючим" покриттям, на лицьовій стороні якого нанесений всмоктуючий шар. Цей аркуш застосовується в якості останнього листа комплекту, він не чутливий до дії механічного тиску і тому може оброблятися і використовуватися як звичайний папір.

Для виготовлення комплектів з великою кількістю листів застосовується папір з покриттям CB / CF - і з передавальним ", і з" приймаючим "покриттям одночасно. Більш детально про самокопіюючий папір ви можете дізнатися в статті на нашому сайті Самокопіюючий папір.

ВАРІАНТИ КРіПЛЕННЯ, ВИДИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

samokopiruiushie_blanki_komplect samokopiruiushie_blanki_blok samokopiruiushie_blanki_skoba_s_okantovkoj samokopirujushaia_kassovaya_kniga
 комплект від 2 до 4 ар.
 блок 50, 100, 200 ар.
скоба з окантовкою "касова книга"
samokopiruiushie_blanki_na_pruzine samokopiruiushie_blanki_bloknot_s_oblozhkoj  samokopiruiushie_blanki_skoba_tetradi  samokopiruiushie_blanki_formuliar
на пружину  блокнот з обкладинкою
зошит на скобі нескінченний формуляр

СТАНДАРТНІ САМОКОПІЮЮЧІ БУХГАЛТЕРСКІ БЛАНКИ

Також ми виготовляємо стандартні бланки, які Ви можна замовити або купити у ВІДДІЛІ ПРОДАЖУ

 

RU Самокопирующие бланки: ПЕЧАТЬ, НУМЕРАЦИЯ И штрихкодирования В КИЕВЕ И УКРАИНЕ

Самокопирующие бланки - один из видов бланков, которые допускают пользователю сразу получить несколько копий при заполнении формуляров с помощью ручки или матричного принтера без использования копирки. Это стало возможным благодаря использованию самокопирующей бумаги при изготовлении бланков. Различные цвета бумаги: белый, желтый, зеленый, синий, розовый делают более удобным следующие операции с копиями. 

Типография Бумажный Змей является пионером по выпуску самкопирующих бланков в Киеве, Киевской области и Украине. Мы были одной из первых типографий Киева, которая не только начала изготовления самокопира, но и занималась популяризацией этого вида продукции среди заказчиков. Мы производим самокоп с различными степенями защиты: микрошрифт, тангерна сетка, печать краской со свечением в УФ-свете, нумерация высокой печатью, использование бумаги с водяным знаком, персонализация / штрихкодирование, нанесение QR-кода.
Бланки самокопирки могут иметь различные виды крепления (см. Фото), варианты сборки в комплекты (от 2 до 12 листов с добавлением листьев офсетных или мелованная), в блоки (50,100,150, 200 листов), форматы (от А7 до А2). При этом заказчик может у нас разместить тираж от 1 экземпляра.

Самокопирующие бланки (самокопирующие бланки, самокоп, самокопирка) изготовлены из специальной самокопирующей бумаги с микрокапсульным покрытием. Такие специальные бланки используют для получения копий документов без копировальной бумаги. Копия в самокопирующихся бланках проявляется вследствие механического давления, оказываемого на бумагу при письме или в процессе печати. Давление проводится матричным принтером или обычной ручкой. При давлении разрушаются микрокапсулы и происходит освобождение кольороутворювача, цветовая реакция покрытий вследствие чего информация, нанесенная на верхней самокопирующейся бланк, проявляется на следующем слое / листе бланка. Для изготовления оболочек капсул применяется твердое и непромокаемое вещество, которое долго и надежно защищает цветообразующий раствор.

Для изготовления самокопирки бланкового комплекта необходимо минимум два вида бумаги:

1. CB - «верхний» лист - с "передающим" покрытием, на обратной стороне которого находятся микрокапсулы, внутри которых находится раствор бесцветный цветообразующий раствор.

2. CF - "нижний" лист - с "принимающим" покрытием, на лицевой стороне которого нанесен впитывающий слой. Этот лист применяется в качестве последнего письма комплекта, он не чувствителен к действию механического давления и поэтому может обрабатываться и использоваться как обычная бумага.

Для изготовления комплектов с большим количеством листов применяется бумага с покрытием CB / CF - и с передающим ", и с" принимающим" покрытием одновременно. Более подробно о самокопирующая бумагу можно узнать в статье на нашем сайте Самокопирующая бумага