+38 067-4698652, 044-4594867  sales@zmey.com.ua

Працюємо: Пн-Пт 9.00-18.00 м.Київ вул. І.Еренбурга, 5

НУМЕРАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  Нумерація поліграфічної продукції застосовується для ведення обліку, задокументованого контролю, впорядкованої видачі товарів або виконання послуг. У Друкарні Паперовий Змій нумеруються квитки, квитанції, договора і багато інших бланків, а також книги обліку. Номер наноситься на надруковані аркуші формату В3 і В2 при друку бланків і журналів або вже на готові вироби (останнє відноситься до фірмових бланків, деяких договорів та самокопіюючих бланків) .Ми виконуємо замовлення на нумерацію як від кінцевих замовників, так і від інших друкарень і рекламних агенств.

PS 10 175 HS1000 Paperovij Zmij  
PS-10 HS-1000  

 

СПОСОБИ НУМЕРАЦІЇ В ДРУКАРНІ ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ

  Друкарня Паперовий Змій виконує нанесення номера як традиційним способом (на спеціальних нумераційних машинах PS-10), так і цифровим струменевим на лінії HS-1000. Головна відмінність між двома операціями полягає в способі формування цифр. PS-10 переносить номер на аркуш за допомогою нумераційних головок з заданною кількістю цифр, висотою шрифту і накреслення символів. Ми використовуємо нумераційні головки зі шрифтом Time New Roman висотою 4,7 мм c 7 цифрами. Колір друку номера найчастіше чорний, але в окремих випадках клієнти замовляють друк номера синім або червоним кольором. За бажанням замовника ми можемо виконати нумерацію заданим пантоном або фарбами зі свіченням в УФ-випромінюванні (використовують для захисту продукції від підробки).

 

RU НУМЕРАЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

   Нумерация полиграфической продукции применяется для ведения учета, задокументированного контроля. В Типографии Бумажный Змей нумеруются билеты, квитанции, договора и многие другие бланки, а также книги учета. Номер наносится на отпечатаные листы формата В3 и В2 при печати бланков и журналов или уже на готовое изделие (последнее относится к самокопирующимся бланкам).Мы выполняем заказы на нумерацию как от конечных заказчиков, так и от других типографий и рекламных агенств.

СПОСОБЫ НУМЕРАЦИИ В ТИПОГРАФИИ БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

   Типография Бумажный Змей выполняет нанесение номера как традиционным способом (на специальных нумерационных машинах PS-10), так и цифровым струйным на линии HS-1000. Главное отличие между двумя операциями заключается в способе формирования цифр. PS-10 наносит номер на листы с помощью нумерационных головок с задаными количеством цифр, высотой шрифта и начертанием символов. Мы используем нумерационные головки со шрифтом Time New Roman высотой 4,7 мм c 7 цифрами. Цвет печати номера чаще всего черный, но в отдельных случаях клиенты заказывают печать номера синим или красным цветом. По желанию заказчика мы можем выполнить нумерацию заданым пантоном или красками со свечением в УФ-излучении (используют для защиты продукции от подделки).