+38 067-4698652, 044-4594867  sales@zmey.com.ua

Працюємо: Пн-Пт 9.00-18.00 м.Київ вул. І.Еренбурга, 5

ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРИГІНАЛ-МАКЕТІВ

Рекомендовані формати файлів

для повністю зверстаний оригінал-макетів: * .indd (зборка у Adobe InDesign. У зборці повинен бути присутнім файл * .idml.

для векторних зображень                              *.ai, *.eps (сборка Adobe Illustrator), ), *.cdr

для растрових зображень                             *.tif, *.eps (Adobe Photoshop).

Якщо Ви впевнені, що все зроблено правильно, то в PDF-форматі. PDF не повинен містити ніяких профілів. Версія PDF не вище 1.4.

(Детальніше про створення PDF в матеріалах: «Налаштування принтера Adobe PDF», «Налаштування параметрів друку InDesign», «Налаштування параметрів друку Illustrator»)

Макети, зроблені в Photoshop і Corel Draw повинні передаватися в друкарню в початковому вигляді з шрифтами, використаними при макетування.

При передачі файлів до друку необхідно вказати розмір готової продукції (післяобрізний формат); наявність і розташування згинів (фальців, бигів); наявність додаткових фарб (яких і де); необхідність лакування; необхідність кольоропроби (формат і для яких IP-адрес).

Файли Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher не можуть бути прийняті в якості оригінал-макету, тому що потребують суттєвого доопрацювання для коректної підготовки до друку. Макети, виготовлені в інших додатках, приймаються після узгодження з дизайнером.

Іменування і розміщення файлів.

Бажано щоб імена відображали послідовність їх розміщення, назви розділів публікації або вміст файлу (Foto_01_03.tif, Firm_logotype.eps, ection_01_Vvedenie.doc).

Всі файли, що відносяться до одного оригінал-макету, повинні бути зібрані в окремій папці. Зборку файлів макета слід проводити за допомогою відповідних команд програм верстки (InDesign: File > Package, QuarkXPress: File > Collect for Output).

Всі використовувані в макеті шрифти поміщаються в папку "Fonts" (або в ту папку, куди їх помістить команда збірки файлів) всередині папки макета.

Контрольна роздруківка

Передаваємий макет може супроводжуватися чорно-білою або кольоровою роздруківкою, підписаною замовником.

Загальні вимоги до макету

Кольорові моделі

Всі використовувані в макеті кольори повинні задаватися в моделі CMYK. Додаткові (Spot) кольори можуть задаватися тільки в разі виготовлення окремих фотоформ під них (в моделі CMYK) або для позначення висічних / біговочних / перфораційних ліній штампа.

Текст

Всі тексти в файлах векторної графіки (* .ai, * .eps, * .cdr) бажано конвертувати в вектора. Якщо це з якихось причин неможливо або небажано, то необхідно передавати використовувані шрифти разом з файлом (див. Вище: Іменування і розміщення файлів).

Колір дрібного тексту і тонких ліній

Для дрібного тексту (менше 8 пунктів), особливо із зарубками, використовуйте один з тріадних кольорів (наприклад 100% чорний) або додатковий (Spot) колір. Якщо дуже потрібно використовувати змішаний колір, то для підвищення чіткості тексту бажано, хоча б один з кольорів (Cyan або Magenta) зробити 100%. Це ж відноситься до фону, на якому розміщується білий текст (виворотка), а також до тонких (менше 0,5 пункту або 0,176 мм) ліній.

Крім того, темні кольори таких елементів макета візуально слабо відрізняються від чисто чорних, що дозволяє використовувати для них просто 100% чорний колір.

Не використовуйте лінії з товщиною менше 0,25 пункту або 0,1 мм (тим більше з атрибутом hairline). Деякі програми визначають hairline як лінію мінімальної товщини. Такі лінії виглядають на роздруківках лазерних принтерів значно більш щільними, ніж виявляться насправді.

Растрові зображення

Кольорові растрові зображення приймаються в колірній моделі CMYK, чорно-білі - Grayscale, штрихові - Bitmap в форматах TIF або EPS DCS. Розмір растрового зображення повинен бути в масштабі 1: 1 (тобто як на сторінці в макеті). Дозвіл кольорових і чорно-білих зображень має бути 250-300 dpi, штрихових - не менше 600 dpi.

Файли не повинні містити міток обріза, приведення і фальцювань (якщо необхідно показати положення фальцювань, використовуйте напрямні), TIFF-файл не повинен містити ніяких додаткових шарів (Layers), шляхів (Paths), каналів (Channels), за винятком колій обтравки (Clipping Path) або контуру обтравки, збереженого в окремому каналі. При конвертації файлів з інших форматів (JPEG, PCX, Kodak Photo CD) та інших колірних моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся відповідальність за зміну кольорів в зображенні лягає на замовника.

Ці ж вимоги відносяться до зображень, впровадженим в файли векторної графіки. (В CorelDRAW можна скористатися командою Bitmaps / Convert to bitmap вказавши Colors: CMYK, Resolution: 300 dpi, а якщо зображення не прямокутної форми, то включивши опцію Transparent Background).

Сума всіх фарб в заливці насиченого кольору не повинна перевищувати 300%!!!!!

Заливок типу С: 100-М: 100-Y: 100-B: 100 бути не повинно! Така 'плашка "не висохне і віддрукується на зворотному боці лежачого зверху листа.

Детальніше в матеріалі «Перевали за сумою фарб»)

Обрізний формат і вильоти

При виготовленні оригінал-макету повинні бути передбачені вильоти під обріз - не менше 2 мм з усіх боків. Всі важливі деталі (логотип, текст, телефони, ілюстрації) повинні бути розташовані на відстані 3 мм від країв макета і від ліній біга. Для макетів багатосторінкових видань відстань від важливих елементів до краю сторінки - 10-15 мм.

При розміщенні елементів макета, що близько підходять до обріза краю сторінки, необхідно винести їх за край на 2-3 мм для листової продукції (плакати, листівки і т.п.) і на 4-5 мм для Фальц продукції (обкладинки, журнали, буклети ).

(Детальніше в матеріалі «Вильоти»)

Мітки

Мітки різу, приводні мітки, шкали. Для нашої друкарні всі перераховані вище мітки в ваших макетах не потрібні.

(Детальніше в матеріалі «Мітки»)

Обкладинки

  1. Обкладинки під скобу надаються в разворте з вильотами не менше 5 мм.
  2. Обкладинки під биндер надаються в розвороті (товщину корінця необхідно уточнити у технолога) з вильотами не менше 5 мм.
  3. Обкладинки під пружину надаються посторінково з вильотами з усіх боків не менше 3 мм.

 

RU ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ 

Рекомендованные форматы файлов

для полностью свёрстанных оригинал-макетов: *.indd (сборка Adobe InDesign. В сборке должен присутвовать файл *.idml.

для векторных изображений                               *.ai, *.eps (сборка Adobe Illustrator), ), *.cdr

для растровых изображений                               *.tif, *.eps (Adobe Photoshop).

Если Вы уверены, что все сделано правильно, то в PDF-формате. PDF не должен содержать никаких профилей. Версия PDF не выше 1.4.

(Подробнее о создании PDF в материалах: «Настройка принтера Adobe PDF», «Настройка параметров печати InDesign», «Настройка параметров печати Illustrator»)

Макеты, сделанные в Photoshop и Corel Draw должны передаваться в типографию в исходном виде с шрифтами, использованными при макетировании. 

При передаче файлов в печать необходимо указать размер готовой продукции (послеобрезной  формат); наличие и расположение сгибов (фальцев, бигов); наличие дополнительных красок (каких и где); необходимость лакировки; необходимость цветопробы (формат и для каких страниц).

Файлы Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher не могут быть приняты в качестве оригинал-макета, т.к. требуют существенной доработки для корректной подготовки к печати. Макеты, изготовленные в других приложениях, принимаются после согласования с дизайнером.

Именование и размещение файлов

Желательно чтоб имена отражали последовательность их размещения, названия разделов публикации или содержание файла (Foto_01_03.tif, Firm_logotype.eps, ection_01_Vvedenie.doc).

Все файлы, относящиеся к одному оригинал-макету, должны быть собраны в отдельной папке. Сборку файлов макета следует производить с помощью соответствующих команд программ вёрстки (InDesign: File > Package, QuarkXPress: File > Collect for Output).

Все используемые в макете шрифты помещаются в папку “Fonts” (или в ту папку, куда их поместит команда сборки файлов) внутри папки макета.

Контрольная распечатка

Передаваемый макет может сопровождаться черно-белой или цветной распечаткой, подписанной заказчиком.

 Общие требования к макету

Цветовые модели

Все используемые в макете цвета должны задаваться в модели CMYK. Дополнительные (Spot) цвета могут задаваться только в случае изготовления отдельных фотоформ под них (в модели CMYK) или для обозначения высечных/биговочных/перфорационных линий штампа.

 Текст

Все тексты в файлах векторной графики (*.ai, *.eps, *.cdr) желательно конвертировать в вектора. Если это по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то необходимо передавать используемые шрифты вместе с файлом (см. выше: Именование и размещение файлов).

 Цвет мелкого текста и тонких линий

Для мелкого текста (менее 8 пунктов), особенно с засечками, используйте один из триадных цветов (например 100% черный) или дополнительный (Spot) цвет. Если очень нужно использовать составной цвет, то для повышения чёткости текста  желательно, хотя бы один из цветов (Cyan или Magenta) сделать 100%.  Это же относится к фону, на котором размещается белый текст (выворотка), а также к тонким (менее 0,5 пункта или 0,176 мм) линиям.

Кроме того, тёмные цвета таких элементов макета визуально слабо отличаются от чисто чёрных, что позволяет использовать для них просто 100% чёрный цвет.

Не используйте линии с толщиной менее 0,25 пункта или 0,1 мм (тем более с атрибутом hairline). Некоторые программы определяют hairline как линию минимальной толщины. Такие линии выглядят на распечатках лазерных принтеров значительно более плотными, чем окажутся на самом деле.

 Растровые изображения

Цветные растровые изображения принимаются в цветовой модели CMYK, чёрно-белые — Grayscale, штриховые — Bitmap в форматах TIF или EPS DCS. Размер растрового изображения должен быть в масштабе 1:1 (т.е. как на странице в макете). Разрешение цветных и чёрно-белых изображений должно быть 250-300 dpi, штриховых — не менее 600 dpi.

Файлы не должны содержать меток обреза, приводки и фальцовок (если необходимо показать положение фальцовок, используйте направляющие), TIFF-файл не должен содержать никаких дополнительных слоев (Layers), путей (Paths), каналов (Channels), за исключением пути обтравки (Clipping Path) или контура обтравки, сохраненного в отдельном канале. При конвертировании файлов из других форматов (JPEG, PCX, Kodak Photo CD) и других цветовых моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab) вся ответственность за изменение цветов в изображении ложится на заказчика.

Эти же требования относятся к изображениям, внедрённым в файлы векторной графики. (В CorelDRAW можно воспользоваться командой Bitmaps/Convert to bitmap указав Colors: CMYK, Resolution: 300 dpi, а если изображение не прямоугольной формы, то включив опцию Transparent Background).

Сумма всех красок в заливке насыщенного цвета не должна превышать 300%!!!!!

Заливок типа С:100-М:100-Y:100-B:100 быть не должно! Такая 'плашка' не высохнет и отпечатается на обратной стороне лежащего сверху листа.

 Обрезной формат и вылеты

(Подробнее в материале «Перевалы по сумме красок»)

Обрезной формат и вылеты

При изготовлении оригинал-макета должны быть предусмотрены вылеты под обрез – не менее 2 мм со всех сторон. Все важные детали (логотип, текст, телефоны, иллюстрации) должны быть расположены на расстоянии 3 мм от краев макета и от линий бига. Для макетов многостраничных изданий расстояние от важных элементов до края страницы – 10-15 мм.

При размещении элементов макета, близко подходящих к обрезному краю страницы, необходимо вынести их за край на 2-3 мм для листовой продукции (плакаты, листовки и т.п.) и на 4-5 мм для фальцующейся продукции (обложки, журналы, буклеты).

(Подробнее в материале «Вылеты»)

Метки

Метки реза, приводные метки, шкалы. Для нашей типографии все вышеперечисленные метки в ваших макетах не нужны.

(Подробнее в материале «Метки»)

 Обложки

  1. Обложки под скобу предоставляются в разворте с вылетами не менее 5 мм.
  2. Обложки под биндер предоставляются в развороте (толщину корешка необходимо уточнить у технолога) с вылетами не менее 5 мм.
  3. Обложки под пружину предоставляются постранично с вылетами со всех сторон не менее 3 мм.